Warsztaty

WYSZKOWSKA, KOZICKI, NEHRING ODPOCZYWAĆ BĘDZIESZ W BIEGU

15.07-15.08.2022Wystawa
ODPOCZYWAĆ BĘDZIESZ W BIEGU
Katarzyna Wyszkowska | Adam Kozicki | Adam Nehring
15.07–15.08.2022

■ Wernisaż
14.07.2022, godz. 18:00

Wydarzenie na Facebooku ︎︎︎

This dance [...]
It's like a weapon [...]
Of self defense [...]
Against the present [...]
Present tense [...]
I won't get heavy
Don't get heavy
Keep it light and
Keep it moving
I am doing
No harm
As my world
Comes crashing down
I'll be dancing
Freaking out [...]
It's no one's business but mine [...]


Present Tense, Radiohead, fragmenty
Autorzy: Colin Greenwood / Edward John O'Brien / Jonathan Greenwood / Philip Selway / Thomas Yorke. Present Tense © Warner Chappell Music, Inc


Od 15 lipca do 15 sierpnia 2022 r. w Galerii ASP w Krakowie prezentujemy wystawę prac Katarzyny Wyszkowskiej ︎︎︎, Adama Kozickiego ︎︎︎ i Adama Nehringa ︎︎︎ Odpoczywać będziesz w biegu.

Artystka i artyści współtworzący tę wystawę dorastali w warunkach wszechobecnej ideologii neoliberalnej, w świetle której wartość danej jednostki uzależniona jest od charakteru wykonywanego zawodu i ciągłości zatrudnienia. Takie doświadczenia są punktem wyjścia dla wystawy Odpoczywać będziesz w biegu. Artyści przyglądają się rytuałom społecznym i religijnym, sloganom motywacyjnym i zróżnicowanym formom eskapizmu (np. nałogom i uzależnieniom). Praktyki te traktują jako mechanizmy obrony zdrowia psychicznego, a poprzez swoje realizacje artystyczne uwidaczniają przewlekłe problemy systemowe.

■ Wystawa otwarta
wt. – nd. 13:00-19:00

■ Lokalizacja
Galeria ASP, ul. Basztowa 18