OPEN ART

15.10–15.11.2021


fot. Vira Kosina-Polańska
Joanna Gałuszka


Artyści i artystki

Anatomia rozpadu, Edukac(JA), Felinoterapia, Festiwal, Trzech Filmów, Głośno, Ja to ktoś inny, Jarema::, dyskurs w przestrzeni, Light Challenger 4 Solar Dechatlon, Moduł 2.0, Noc-Moc, O żyznych ruinach, Out put Podwodna Partia Syrenek (PPS), Porcje, Purimspill, Serce moje ukoić się nie chce, Strefa dyskomfortu, Szekspir:makieta, Szukam miejsca, w którym się zaczynam, Tkana przestrzeń, The in Between/Pomiędzy, Touch the planets, Transfer, Trzeba iść, Ziemia obiecana

Open Art

Sztuka jest otwarta. Swobodnie podejmuje ważne tematy, małe i duże, szuka dla nich najtrafniejszej, poruszającej formy. Jest wolna od narzuconych ram dyscyplin, może obrazować problemy naukowe, społeczne, ekologiczne, polityczne w swoisty i ekscytujący sposób. Taka jest idea inicjatywy OPEN ART. Chcemy wspierać  współpracę studentów poza ograniczeniami dziedzin, w których się kształcą.

Interdyscyplinarne projekty mają moc w każdej dziedzinie – w naukach społecznych, ścisłych, w sztuce i muzyce. XXI wiek jest bardzo skomplikowany pod względem dostępnej wiedzy, technologii i komunikacji. Żeby ogarnąć tę rzeczywistość popadamy w skrajną specjalizację. Przez to zaczyna nam brakować szerszej perspektywy, trudniej jest łączyć kropki, wychodzić poza narzucone ramki, dostrzegać wzajemne zależności, inspirować się. Dlatego ważne jest żeby studenci mieli warunki do wymiany doświadczeń i tworzenia projektów międzywydziałowych i międzyuczelnianych. Z tego przekonania narodziła się inicjatywa OPEN ART.

Pierwsza edycja prezentuje 25 projektów wyłonionych w wyniku open callu. Wystawa OPEN ART podzielona jest na dwie lokalizacje – Kampus UEK-u oraz Dzielnicę Wesołą. Obie części ekspozycji stanową integralną całość. Wśród nich zobaczymy realizacje szczere i osobliwe, tradycyjne i eksperymentalne, bardzo poważne i nieco figlarne. Przykładowo na Wesołej, w podziemiach budynku przy ulicy Kopernika 15A można będzie odwiedzić siedzibę Podwodnej Partii Syrenek (PPS). To projekt niezwykle zabawny i bardzo poważny. Żartobliwie i populistycznie porusza globalne problemy polityczne, ekologiczne i społeczne. Slogan Podwodnej Partii Syrenek to „Towarzyszko! Załóż swój błyszczący, majestatyczny ogon i dołącz do naszej krainy wiecznego szczęścia!” . A jeszcze w budynku poszpitalnym GŁOŚNO będzie o ciele: „Nasze kształty, włoski, zmarszczki, krągłości, rozstępy, ślady po wpijających się ubraniach, blizny, wystające żyły, wspomnienia zapisane na naszej skórze.” – w taki poruszający i namacalny sposób zaczyna się opis projektu GŁOŚNO. Ciało bliskie i znane, swoje i cudze jest ciągle pretekstem do kontrowersji. Wyidealizowane wizerunki popkultury wpędzają w kompleksy. Wstyd, zakorzeniony w kulturze i wychowaniu, każe milczeć. Body shaming jest powszechny i groźny w skutkach, ale nie słyszy się o oprawcach i ofiarach, choć każdy z nas nie raz pewnie był i jednym i drugim. Efektem współpracy przyszłych architektów, inżynierów i naukowców z ASP, AGH i UJ-u jest interaktywna instalacja LIGHT CHALLENGE 4 SOLAR DECATHLON na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego. W barwny i kinetyczny sposób zobrazuje zjawisko postrzegania kolorów i oddziaływania światła z materią. 16 i 17 października w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego bohaterki szekspirowskie Porcja, Kordelia i Julia spotkają się na pogrzebie Ofelii. W improwizacji teatralnej PORCJE 2.0 na jaw wyjdzie polaryzacja stanowisk bohaterek wobec Ofelii, a widzowie będą musieli przyjąć na siebie role sędzi i sędziów.

Margarita Vladimirova

Projekt OPEN ART jest wydarzeniem organizowanym w ramach OPEN EYES ART FESTIVAL︎︎︎. Stwarza wyjątkową okazję prezentacji interdyscyplinarnych, międzywydziałowych i międzyuczelnianych działań studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 25 projektów artystycznych od 15 października do 15 listopada zaanektują niekonwencjonalneprzestrzenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego i byłego szpitala w Dzielnicy Wesoła (ul. Kopernika 15A).Wydarzenie pozwoli na niecodzienne doświadczenie z pogranicza sztuk wizualnych i performatywnychoraz muzyki, akustyki, optyki i kinetyki. To właśnie idea konfrontacji, wymiany, wzajemnych inspiracji i współpracy, które niosą ze sobą kreatywne rozwiązania, były głównym założeniem open-callu, w ramach którego wyłoniono 25 interdyscyplinarnych projektów artystycznych. Studenci różnych wydziałów i uczelni zgłosili do konkursu plany wystaw, które będzie można zobaczyć w ramach OPEN ART. Ekspozycjom towarzyszyć będzie szereg wydarzeń, które będą stanowić integralną cześć pokazów. W programie OPEN ART znajdą się spektakle teatralne, performance’y, interwencje, koncerty, warsztaty iwykłady. Tegoroczna edycja OPEN ART została zorganizowana we współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i projektem Sztuka na UEK. Partnerem wydarzenia jest Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. OPEN ART to wszechstronny projekt, który ma na celu wywołać sprzężenie sztuki, artystów i odbiorców; rozsypane w przestrzeni realizacje artystek i artystów zapraszają do podjęcia nietypowej gry w podchody, w której najcenniejszym znaleziskiem są nowe doświadczenia i rodzące się konteksty.

Kuratorki:Margarita Vladimirova, Emilia Kutrzeba
Organizatorzy OPEN ART: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie︎︎︎ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie︎︎︎
Open Art powstaje w ramach projektu Sztuka na UEK
Partner: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa︎︎︎

Margarita Vladimirova, Emilia Kutrzeba