GYPSUM FLESH STORY

21.01-21.03.2023

fot.  Filip RybkowskiArtyści/Artystki
Marta Antoniak, Olaf Brzeski, Rafał Dominik, Bartek Górny, Ksenia Gryckiewicz, Krzysztof Grzybacz, Agata Jarosławiec, Julia Kowalska, Grzegorz Kumorek, Nadia Markiewicz, Gizela Mickiewicz, Tomasz Mróz, Dominika Olszowy, Zofia Pałucha, Andrzej Pawłowski, Dominik Ritszel, Paulina Stasik, Radek Szlęzak, Bartek Węgrzyn, Jan Eustachy Wolski, Kuba Woynarowski.
Oraz prace z kolekcji Muzeum ASP w Krakowie
Władysław Maślakiewicz, Stanisław Popławski, Saturnin Świerzyński, Andrzej Wróblewski.


Gypsum Flesh Story

Wyobrażenie ludzkiego ciała, jego obraz i reprezentacje przez tysiąclecia ulegały społecznym i kulturowym przemianom. Ciało było oglądane z różnych perspektyw; badane, czczone, podziwiane, było obiektem pożądania, poddawane opresji i dyscyplinowane na rozmaite sposoby.
Kontekst dla wystawy i jej tytułu stanowi eksponowana na korytarzach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie kolekcja „gipsów”. Konkretnie odlewy antycznych i renesansowych rzeźb, sprowadzanych przez cały XIX wiek, a których ostatnich zakupów do zbiorów Akademii dokonywano jeszcze na początku XX stulecia. Zawarte w tytule terminy - GIPS i CIAŁO, budują szeroką klamrę między tym co żywe i mięsiste, a tym co martwe i stałe. 
Snuta wobec tytułowych pojęć OPOWIEŚĆ będzie próbą przyjrzenia się współczesnym zjawiskom z obszaru sztuk wizualnych dla których ciało i jego reprezentacje nie tyle są tematem, co raczej przestrzenią namysłu nad tą specyficzną obsesją naszego gatunku, aby tworzyć wciąż to nowe repliki, odciski i wizerunki ciał. Wystawa prezentować będzie dzieła obierające różnorodne perspektywy na cielesność, fizyczność i figurę człowieka.
Prace artystów i artystek zaproszonych do wystawy Gypsum flesh story w Galerii ASP zaaranżowane będą wobec  wybranych odlewów antycznych rzeźb (z kolekcji Muzeum ASP w Krakowie). Odlewy które przez długie lata funkcjonowania uczelni artystycznych służyły za pomoce dydaktyczne w nauce rysunku, poprzedzające możliwość pracy z żywym modelem (wciąż sprowadzanym do roli rekwizytu) wpisane zostaną w inną opowieść. Opowieść o ciele które odczuwa, walczy o swoją podmiotowość i choć poddawane jest rozlicznym rygorom potrafi kształtować rzeczywistość.

Prace prezentowane na wystawie dzięki uprzejmości artystek i artystów, kolekcjonerów, Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, Galerii Piktogram, Galerii Raster i Galerii Stereo oraz Bałtyckiej Galerii Sztuki w Sopocie.


Kurator wystawy
Filip Rybkowski

Współpraca
Muzeum ASP w Krakowie

Patron Galerii ASP
Bank Pekao S. A.